Về KingTek

KINGTEK là đơn vị sản xuất và phân phối trong lĩnh vực điện tử viễn thông, thiết bị truyền hình, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch