Gói kênh 15.000 của truyền hình FTV gồm những kênh nào

Gói kênh 15.000 của truyền hình FTV gồm 46 kênh đặc sắc, bao gồm KBS World, Arirang, ANTV, FBNC, DW (Truyền hình Đức),… và một số kênh khác.