Hướng dẫn Bảo hiểm y tế dành cho người nhập cư

Bảo hiểm y tế là gì?
Sở hữu bảo hiểm y tế có thể được xem là được bảo hiểm. Bảo hiểm y tế có thể bảo vệ bạn khỏi việc thanh toán các hóa đơn y tế lớn. Chi trả phí bảo hiểm hàng tháng vẫn tốt hơn là đột nhiên phải trả một hóa đơn khổng lồ từ bệnh viện.

Những dịch vụ được bảo hiểm y tế thanh toán

Các chương trình bảo hiểm y tế thường thanh toán cho các dịch vụ sau:

 • Khám và sàng lọc y tế
 • Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và tiêm vắc-xin
 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Chăm sóc y tế khẩn cấp và các dịch vụ cấp cứu
 • Thuốc kê đơn

Các công ty bảo hiểm y tế cung cấp nhiều gói bảo hiểm khác nhau. Mỗi gói bảo hiểm có mức chi trả và điều kiện cụ thể cho phí bảo hiểm hàng tháng. Một số công ty bảo hiểm cũng chi trả cho việc chăm sóc mắt và răng miệng.

Công ty bảo hiểm thường không chi trả toàn bộ chi phí. Bạn phải chi trả một khoản khấu trừ khi bạn được chăm sóc. Khoản khấu trừ là khoản tiền mà bạn phải thanh toán trước khi công ty bảo hiểm tiến hành thanh toán chi phí bảo hiểm của bạn.

Bạn cũng có thể phải đồng thanh toán cho một số dịch vụ y tế và thuốc kê đơn. Mỗi gói bảo hiểm cũng chỉ định bác sĩ và cơ sở y tế nào mà bạn có thể đến khám.

Làm cách nào để tôi có được bảo hiểm y tế?

Tại Hoa Kỳ, bạn có thể nhận được bảo hiểm y tế thông qua:

 • Các chương trình bảo hiểm của chính phủ (y tế cộng đồng)
 • Công việc của bạn, với sự giúp đỡ của người chủ
 • Bảo hiểm y tế tư nhân do bạn tự mua

Các chương trình bảo hiểm của chính phủ

Các chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ hỗ trợ cho những người không thể mua bảo hiểm y tế hoặc những người đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Các chương trình này do chính phủ liên bang hoặc tiểu bang quản lý. Nó còn được gọi là chương trình y tế công cộng.

Medicaid

Medicaid là chương trình y tế công cộng do tiểu bang quản lý. Chương trình cung cấp bảo hiểm cho người lớn tuổi và người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, và một số gia đình có thu nhập thấp. Một số gia đình tị nạn sẽ đăng kí chương trình Medicaid khi họ mới đến Hoa Kỳ.

CHIP

Chương trình bảo hiểm y tế dành cho trẻ em (CHIP) cung cấp bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp dành cho trẻ em. Chương trình này dành cho những gia đình có mức thu nhập cao hơn so với yêu cầu của Medicaid. Ở một số tiểu bang, CHIP còn chi trả cho phụ nữ mang thai.

Medicaid và CHIP dành cho người nhập cư

Những người nhập cư đủ điều kiện nhưng không phải là công dân thường đủ tiêu chuẩn để nhận Medicaid và CHIP nếu họ đáp ứng các quy định về thu nhập và cư trú tại tiểu bang của họ.

Đủ điều kiện chưa phải là công dân bao gồm:

 • Người có thẻ xanh (thường trú nhân hợp pháp)
 • Người tị nạn và người xin tị nạn
 • Người Cuba và Haiti mới đến
 • Di dân theo chương trình Nhân đạo
 • Người không phải là công dân, vợ chồng, con cái hoặc cha mẹ bị ngược đãi
 • Nạn nhân buôn người và vợ chồng, con cái, anh em hoặc cha mẹ của họ

Nhiều người đủ điều kiện không phải là công dân bao gồm thường trú nhân hợp pháp, phải đợi 5 năm sau khi nhận được tình trạng nhập cư đủ điều kiện trước khi họ có thể đăng ký Medicaid. Người tị nạn và người xin tị nạn không cần phải chờ 5 năm. Ở 21 tiểu bang, trẻ em và phụ nữ mang thai không cần phải đợi 5 năm để có bảo hiểm CHIP.

Những người nhập cư không có mặt hợp pháp tại Hoa Kỳ hoặc không đầy đủ giấy tờ thường Không đủ điều kiện nhận Medicaid hoặc CHIP. Một số tiểu bang cho phép người thu nhập thấp được đăng ký Medicaid và CHIP bất kể tình trạng nhập cư của họ. Các tiểu bang này gồm có California, Illinois, Massachusetts, New York, Oregon, và Washington.

Medicaid Khẩn cấp

Medicaid Khẩn cấp dành cho người nhập cư không được xem là “đủ điều kiện không phải là công dân” nhưng đáp ứng tất cả các quy định về thu nhập và cư trú khác tại tiểu bang. Những người nhập cư không đủ giấy tờ có thể nhận Medicaid Khẩn cấp. Medicaid Khẩn cấp chi trả cho các dịch vụ cấp cứu, bao gồm nhập viện.

Bạn không cần phải cung cấp tình trạng nhập cư của gia đình bạn hoặc những người mà bạn sống chung. Tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế của chính phủ dành cho người nhập cư.

Insurance

Medicare

Medicare là chương trình y tế công do liên bang quản lý để chi trả bảo hiểm y tế chủ yếu cho những người từ 65 tuổi trở lên. Medicare cũng dành cho những người trẻ bị khuyết tật và những người Mắc bệnh thận giai đoạn cuối hoặc bệnh Lou Gehrig (ALS). Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp có thể đăng ký Medicare nếu họ đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện.

Có các dạng Medicare khác nhau, bao gồm:

Phần A: Bảo hiểm bệnh viện
Phần B: Bảo hiểm y tế
Phần D: Thuốc kê đơn

Phí bảo hiểm y tế Phần A là miễn phí đối với những người đã trả thuế Medicare trong ít nhất 10 năm. Tổng chi phí Medicare dao động tùy thuộc vào mức thu nhập của bạn.

WIC

Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC) giúp đỡ trẻ em dưới năm tuổi, phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú ở những hộ gia đình có thu nhập thấp. WIC tập trung vào dinh dưỡng, nguồn cung cấp thực phẩm và cải thiện khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội. Đây là một chương trình y tế do tiểu bang quản lý.

Phụ nữ và trẻ em ở bất kỳ tình trạng nhập cư nào, bao gồm cả nhập cư không có giấy tờ đầy đủ, đều có thể đăng ký WIC.

Bảo hiểm y tế tư nhân

Đa số người dân Hoa Kỳ có bảo hiểm y tế tư nhân. Trên một nửa người dân sống tại Hoa Kỳ có bảo hiểm tư nhân thông qua việc làm của họ. Những người không có bảo hiểm dựa trên việc làm đều có thể mua bảo hiểm y tế trực tiếp từ nhà cung cấp bảo hiểm.

Bảo hiểm y tế tại nơi làm việc

Các công việc có bảo hiểm y tế giúp chi trả một phần lớn chi phí bảo hiểm y tế. Nhân viên chi trả một phần chi phí bảo hiểm y tế. Một số cung cấp các gói bảo hiểm y tế khác nhau. Nhân viên có thể lựa chọn thêm vợ hoặc chồng và con cái của họ vào gói bảo hiểm y tế như là phần chi phí bổ sung.

Trong một số trường hợp khi bạn nghỉ việc, bạn có thể kéo dài thời hạn bảo hiểm thông qua một gói của chính phủ gọi là COBRA. COBRA dành cho những nhóm nhân viên từ 20 người trở lên và chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Bạn phải tự trả toàn bộ phí bảo hiểm.

Thị trường Bảo hiểm y tế (ACA)

Thị trường bảo hiểm y tế là một chương trình của chính phủ cho phép bạn mua bảo hiểm y tế tư nhân. Nó được tạo ra bởi Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (còn được gọi là Obamacare) yêu cầu hầu hết công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp phải có bảo hiểm y tế. Nó sẽ dựa vào số tiền mà bạn kiếm được để xác định số tiền mà bạn phải chi trả cho bảo hiểm. Bạn có thể tìm kiếm bảo hiểm trực tuyến hoặc trực tiếp.

Công dân Hoa Kỳ và những người nhập cư hiện diện hợp pháp có thể dùng thị trường ACA. Những người nhập cư không đầy đủ giấy tờ sẽ không đủ điều kiện có bảo hiểm y tế thông qua ACA.

Những người không phải là công dân phải có:

 • Tình trạng nhân đạo bao gồm Tình trạng được bảo vệ tạm thời, người xin tị nạn, Công ước chống tra tấn, nạn nhân buôn người
 • Các loại thị thực không di dân hợp lệ
 • Tình trạng pháp lý thông qua các đạo luật khác (tình trạng cư trú tạm thời, Đạo luật LIFE, cá nhân đoàn tụ gia đình)

Các công ty bảo hiểm y tế

Bạn cũng có thể mua bảo hiểm y tế trực tiếp từ công ty bảo hiểm y tế tại tiểu bang của bạn. Bạn có quyền mua bảo hiểm y tế bất kể tình trạng nhập cư của bạn.

Các gói bảo hiểm y tế tại trường đại học

Sinh viên có thể mua bảo hiểm y tế tại các trường đại học của họ. Bạn có thể phải đăng ký một số tín chỉ nhất định để đăng ký bảo hiểm y tế thông qua trường học của bạn. Hãy liên hệ với trung tâm y tế của bạn để tìm hiểu những lựa chọn của bạn là gì.

Các biện pháp thay thế bảo hiểm

Nếu bạn không có bảo hiểm y tế, vẫn có các trung tâm y tế và phòng khám cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí hoặc chi phí thấp.

Các cơ sở y tế không yêu cầu bạn phải nêu tình trạng nhập cư của mình và họ không bắt buộc phải báo cáo tình trạng đó. Bạn không thể bị từ chối chăm sóc y tế vì tình trạng của bạn.

TIẾP THEO: Tìm hiểu cách để tìm kiếm bác sĩ

Nguyễn Thị Loan, là tác giả đằng sau trang web uy tín Dauthukythuatso.vn, nơi chuyên sâu về kiến thức về đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB T2 của VTV, LTP, VNPT, cũng như đầu thu FTV, AVG, VTC, K+ với hình ảnh HD sống động, rõ nét. Với sự hiểu biết sâu rộng và đam mê về công nghệ, Nguyễn Thị Loan không chỉ chia sẻ thông tin mà còn mang đến những trải nghiệm thực tế, giúp độc giả hiểu rõ hơn về thế giới kỹ thuật số ngày nay.

Related Posts

Nước Anh (England)

Nước Anh: Khám phá Vương quốc Anh đầy thú vị

Nước Anh là điểm đến tuyệt vời ở phía tây bắc lục địa châu Âu và nằm ở phần phía nam của Vương quốc Anh. Với tên…

Du học Tây Ban Nha: Điểm đến tiềm năng trong năm 2017

Du học Tây Ban Nha: Tìm hiểu điểm đến hấp dẫn trong năm 2017

Có thể bạn quan tâm Diện tích của Singapore – Bí ẩn đằng sau một “viên kim cương” đại dương Mở 2 Tài Khoản Tại Cùng Một…

Ngành Khoa học dữ liệu: Tìm hiểu và cơ hội nghề nghiệp

Ngành Khoa học dữ liệu: Tìm hiểu và cơ hội nghề nghiệp

Ngành Khoa học dữ liệu đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng quan trọng, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn….

Cơ hội việc làm và mức lương hấp dẫn của ngành QHCC và TTĐPT

Cơ hội việc làm và mức lương hấp dẫn của ngành QHCC và TTĐPT

Video truyền thông đa phương tiện lương bao nhiêu Trong những năm gần đây, ngành Quan hệ công chúng (QHCC) và Truyền thông đa phương tiện (TTĐPT)…

Tại sao số điện thoại hiện thị lại có +84?

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao trong một số cuộc gọi, số điện thoại lại hiển thị dạng +84 và mất chữ số 0 ở…

4 Bí Kíp Học Tiếng Phần Lan Cho Người Mới Bắt Đầu

4 Bí Kíp Học Tiếng Phần Lan Cho Người Mới Bắt Đầu

Video học tiếng phần lan có khó không Tiếng Phần Lan là một ngôn ngữ khá phức tạp và khó học. Tuy nhiên, đừng để sự khó…