Có Bao Nhiêu Loại Học Bổng Cho Sinh Viên Đại Học? Tìm Hiểu Các Điều Kiện Nhận Học Bổng

Là sinh viên, chắc hẳn ai cũng mong muốn được nhận học bổng ít nhất một lần trong đời. Nhưng thật ra, có bao nhiêu loại học bổng dành cho sinh viên đại học? Và để nhận học bổng, sinh viên cần đạt những điều kiện gì? Học bổng khuyến khích học tập được quy định như thế nào? Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, hãy cùng Glints tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Các Loại Học Bổng Cho Sinh Viên Đại Học

Trong nước, có nhiều loại học bổng dành cho sinh viên do Nhà nước cung cấp. Nhận học bổng là mục tiêu của nhiều bạn sinh viên khi bắt đầu hành trình học đại học. Học bổng không chỉ tạo động lực cho sinh viên trong quá trình học tập mà còn giúp giảm bớt gánh nặng tài chính.

Theo Chương IV của Nghị định 84/2020/NĐ-CP, hiện nay Nhà nước đã thực hiện hai chương trình học bổng bao gồm:

 • Học bổng khuyến khích: Được dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện ở mức Khá trở lên trong mỗi kỳ học.

 • Học bổng chính sách: Dành cho sinh viên theo chế độ cử tuyển, học sinh trường dự bị đại học, trường PT dân tộc nội trú, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho người khuyết tật và thương binh.

Học bổng trong nước cho sinh viên
Hình ảnh minh họa: Các học bổng trong nước cho sinh viên.

2. Điều Kiện Nhận Học Bổng Khuyến Khích và Học Bổng Chính Sách

2.1. Đối với Học Bổng Chính Sách

Đối tượng hưởng học bổng chính sách bao gồm:

 • Sinh viên theo chế độ cử tuyển.
 • Học sinh trường dự bị đại học và trường phổ thông nội trú.
 • Học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dành cho người khuyết tật và thương binh.

Mức hưởng và nguyên tắc để nhận học bổng chính sách được quy định như sau:

 • Mỗi đối tượng chỉ được hưởng học bổng chính sách một lần trong suốt quá trình học.
 • Đối với các đối tượng học sinh, sinh viên, học viên được hưởng nhiều chính sách cùng lúc, chỉ hưởng một chính sách cao nhất. Hoặc nếu học tại nhiều cơ sở giáo dục, nhiều ngành khác nhau, chỉ hưởng chính sách ở một đơn vị duy nhất.
 • Trường hợp đối tượng được hưởng chính sách theo quy định nhưng cũng thuộc đối tượng được hưởng các chính sách trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích, vẫn được nhận các chính sách đó.
 • Học sinh, sinh viên, học viên bị buộc thôi hoặc đình chỉ học tập sẽ không được hưởng các chính sách tại Điều này.
 • Học bổng chính sách được cấp đủ trong 12 tháng/năm học. Thời gian hưởng chính sách không vượt quá số năm học hoặc số kỳ học tối đa theo quy định của chương trình đào tạo. Trong năm cuối, chỉ được hưởng theo số tháng thực học.
 • Sinh viên tại các trường phổ thông nội trú và trường dự bị đại học bị lưu ban vẫn được nhận học bổng chính sách trong năm học lưu ban đầu.
 • Đối tượng học các chương trình đào tạo theo phương thức tín chỉ, hoặc tích lũy mô-đun thì học bổng được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi, nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề và trình độ tương đương. Đối với đối tượng học chương trình đào tạo theo niên chế, học bổng sẽ được tính dựa trên công thức tại điểm e khoản 3 Điều 9 Nghị định 84/2020/NĐ-CP.
 • Các đối tượng theo học văn bằng hai, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo từ xa, liên kết đào tạo và vừa học vừa làm sẽ không được áp dụng học bổng chính sách.

2.2. Đối với Học Bổng Khuyến Khích

Trong bài viết này, Glints sẽ tập trung chia sẻ nhiều hơn về nhóm đối tượng sinh viên đại học. Học bổng khuyến khích được cấp cho nhóm sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện ở mức khá trở lên, và không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng.

Mức hưởng và nguyên tắc để nhận học bổng khuyến khích như sau:

 • Có 3 mức học bổng khuyến khích cho sinh viên đại học, bao gồm:
  • Học bổng loại khá: Mức hưởng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành/chuyên ngành mà sinh viên theo học. Với các ngành nghề đào tạo không thu học phí, mức học bổng sẽ được áp dụng theo đơn giá được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu với nhóm ngành đào tạo của trường. Đối với các trường tư thục, mức học bổng tối thiểu do hiệu trưởng quyết định. Đối tượng xét học bổng là các sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.
  • Học bổng loại giỏi: Mức hưởng cao hơn học bổng loại khá và được hiệu trưởng quyết định. Đối tượng xét học bổng cần đạt kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện từ tốt trở lên.
  • Học bổng xuất sắc: Mức hưởng cao hơn học bổng loại giỏi và được hiệu trưởng quyết định. Đối tượng cần đạt kết quả học tập và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc.

3. Hồ Sơ Hưởng Học Bổng Cho Sinh Viên Đại Học

Để hiểu rõ hơn về hồ sơ hưởng học bổng cho sinh viên đại học năm 2023, hãy tiếp tục đọc phần dưới đây.

3.1. Đối với Học Bổng Chính Sách

Hồ sơ hưởng học bổng chính sách được quy định như sau:

 • Đối với sinh viên theo chế độ cử tuyển, hồ sơ bao gồm: Bản cam kết của sinh viên có xác nhận của đơn vị đào tạo đang theo học (mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định).
 • Đối với học sinh tại trường dự bị đại học và trường phổ thông nội trú, hồ sơ bao gồm: bản sao được cấp từ sổ gốc, ban sao được công chứng hoặc kèm bản gốc để đối chiếu với giấy khai sinh; giấy báo trúng tuyển.
 • Đối với học viên tại các cơ sở giáo dục nghiệp dành cho người khuyết tật và thương binh: Đơn đề nghị (mẫu số 02 và số 03 tại Phụ lục ban hành đính kèm theo Nghị định); bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được công chứng hoặc kèm bản gốc để đối chiếu với giấy khai sinh; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính nhằm đối chiếu với giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp đối với học viên là người khuyết tật (trong trường hợp học viên chưa có giấy xác nhận khuyết tật thì bổ sung bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được công chung hoặc bản sao kèm theo bản chính nhằm đối chiếu quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật); bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính nhằm đối chiếu thẻ thương binh đối với học viên là thương binh.

3.2. Đối với Học Bổng Khuyến Khích

Trong phần này, Glints sẽ chia sẻ về quy trình xét và cấp học bổng cho sinh viên.

 • Người quyết định số lượng học bổng khuyến khích cho từng khóa và ngành học dựa trên nguồn học bổng khuyến khích. Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện vượt quá số học bổng, việc xét và cấp học bổng sẽ do hiệu trưởng quyết định.
 • Dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, hiệu trưởng xét cấp học bổng từ loại xuất sắc trở xuống cho đến khi hết số học bổng quy định.
 • Học bổng được cấp theo từng kỳ và 10 tháng trong năm học. Đối với sinh viên theo học chương trình tín chỉ hoặc tích lũy mô đun, việc xét học bổng dựa trên số tín chỉ hoặc mô đun học tập, trong đó 15 tín chỉ hoặc mô đun được tính tương đương với 01 học kỳ.

Các sinh viên được hưởng học bổng chính sách, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi nếu đạt điều kiện vẫn được xét và cấp học bổng khuyến khích theo quy định.

Tạm Kết

Trên đây là những chia sẻ của Glints về các loại học bổng cho sinh viên đại học. Hy vọng rằng, bài viết đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích về chủ đề này.

Nếu bạn mong muốn đạt học bổng khuyến khích trong kỳ học sắp tới, hãy lên một kế hoạch học tập cụ thể để đạt mục tiêu của mình. Nếu bạn còn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận để được Glints hỗ trợ giải đáp.

Tác Giả

Nguyễn Thị Loan, là tác giả đằng sau trang web uy tín Dauthukythuatso.vn, nơi chuyên sâu về kiến thức về đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB T2 của VTV, LTP, VNPT, cũng như đầu thu FTV, AVG, VTC, K+ với hình ảnh HD sống động, rõ nét. Với sự hiểu biết sâu rộng và đam mê về công nghệ, Nguyễn Thị Loan không chỉ chia sẻ thông tin mà còn mang đến những trải nghiệm thực tế, giúp độc giả hiểu rõ hơn về thế giới kỹ thuật số ngày nay.

Related Posts

Học bổng du học Canada 2018 – 2019

Học bổng du học Canada 2018-2019: Cơ hội không thể bỏ qua

Bạn muốn nhận học bổng du học Canada, nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo lắng! Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách để…

8 Bước viết bài luận xin học bổng (Personal Statement) ấn tượng và bài mẫu

Bài luận xin học bổng (Personal Statement) là yếu tố quan trọng trong việc nộp hồ sơ xin học bổng tại các trường đại học hàng đầu,…

Thủ Đô Của Úc Là Gì? Khám Phá Những Điều Thú Vị Về Thủ Đô Úc

Thủ Đô Của Úc: Canberra – Điểm Đến Thú Vị Không Thể Bỏ Qua

Canberra – thủ đô của Úc, một thành phố không thường xuyên được nhắc đến nhưng lại là trung tâm chính trị và văn hóa của quốc…

12 vật dụng hàng ngày cần cho tân sinh viên khi lên đại học

12 vật dụng cần thiết cho tân sinh viên khi lên đại học

Video những thứ cần mua khi đi học đại học Bạn chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học, nhưng chưa biết học đại học cần mang…

4 quán cafe Laika thu hút không thể bỏ qua tại Hà Nội | Kendesign

4 quán cafe Laika thu hút không thể bỏ qua tại Hà Nội | Kendesign

Quán cafe Laika luôn thu hút sự chú ý với không gian rộng lớn và góc check-in độc đáo. Mỗi quán cafe Laika đều mang đến cho…

Bài 15: Mua bán hoa quả

Bài 15: Tận hưởng trải nghiệm mua bán hoa quả

Video hoc tieng trung de nhu an keo bai 15 Bạn có biết rằng học tiếng Trung cơ bản thông qua các tình huống trong cuộc sống…